Proiectul BioMapPrehist propune o serie de noi abordări științifice privind preistoria României (c. 40000-650 cal.BC), din perspectivă bioarheologică, pe baza integării interdisciplinare a datelor arheozoologice și arheobotanice. Motivația principală a proiectului este absența în România a unei baze de date integrate privind fauna (moluște, pești, reptile, păsări, mamifere) și vegetația (semințe, cărbune, polen) descoperite în contexte arheologice, un instrument indispensabil unei cercetări moderne. În aceste circumstanțe, vom încerca realizarea unei analize complexe integrate a interacțiunii dintre societate, mediu și biodiversitate pentru Pleistocenul final și Holocenul de pe actualul teritoriu al României. Acest interval cronologic reprezintă o perioadă critică în evoluția umanității, mai precis momentul în care are loc transformarea graduală a comunităților umane din vânători-culegători în agricultori-fermieri. Perioada vizată cuprinde paleoliticul, mezoliticul, neoliticul, eneoliticul, epoca bronzului și prima epocă a fierului (Hallstatt). Proiectului este conceput să ofere o imagine exactă a evoluției faunei și vegetației pe o perioadă de circa 40000 de ani, corelând datele despre comunitățile umane din zona studiată și preferințele lor alimentare, managerierea resurselor de mediu și strategiile de adaptare particulare.